Setări personalizate
Respinge toate
Acceptă toate
Light Bars Light Times
Regular Phone Icon

Vânzări

0374 012 345

Consilierii de vânzări online vă stau la dispoziție telefonic Luni - Vineri 08:00 - 18:00 și Sâmbăta 09:00 - 14:00.

Regular Map Marker alt
Light Chevron Down
Icon

Găsește repede ce ai nevoie

Regulament Oficial al Concursului “Ziua Copilului"

Publicat: 31.05.2022 / Timp lectură: 11 min

Regulament Oficial al Concursului “Concurs 1 Aprilie”

Data: 01.06 – 06.06.2022

Cuprins

Regulament concurs 1 iunie

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului Ziua Copilului x Den Braven” este SC. ARABESQUE .SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Galati, strada Timisului nr. 1, tel. +40 236 463 063, Fax +40 336 802 460, e-mail de corespondenta bogdan.pavaloi@arabesque.ro inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/666/1994, avand CUI RO 5340801 si cont bancar nr. RO47INGB0010000005128991, deschis la ING, reprezentata prin asociat şi administrator RAPOTAN CEZAR-VIRGIL, in calitate de Organizator.

 

Activitatile legate si/ sau implicate de aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament vor fi indeplinite de catre Societatea MAINSTAGE AGENCY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Putul lui Zamfir, nr. 5, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/2129/15.02.2018, C.U.I. RO38865280, cont bancar nr.  RO67BTRLRONCRT0434330501, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentata de Madalin Nitis – General Manager, numita in continuare (denumita in continuare si „Agentia”).

Agentia este imputernicita de Organizator sa gestioneze toate informatiile legate de acest concurs, inclusiv datele cu caracter personal.

1.2.             Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii concursului, de a opri concursul, in orice moment al acestuia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de MatHaus by Arabesque, la adresa:

·         https://www.facebook.com/MathausRomania​​​​​​​

Astfel de modificari vor fi facute publice imediat dupa intrarea in vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii oficiale  MatHaus by Arabesque, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina de Facebook MatHaus by Arabesque poate fi accesata la adresa: https://www.facebook.com/MathausRomania.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Campania va incepe la data de 01.06.2022, ora 11:00 si se va desfasura pana la data de 06.06.2022, ora 23:59. Castigatorii vor fi anuntati in data de 08.06.2022 pe pagina de Facebook MatHaus by Arabesque, printr-un comentariu in cadrul postarii de concurs pe Facebook.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii web https://mathaus.ro/blog/concurs-1-iunie

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale, care vor fi comunicate catre public, prin actualizarea regulamentului de pe pagina web.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

5.2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) Sa aiba varsta de minim 18 ani, impliniti la data inceperii concursului

b) Sa detina cont pe www.facebook.com 

c) Participantul trebuie sa adauge un comentariu in cadrul postarii de concurs, unde se va supune cerintelor din textul postarii si va comenta cu raspunsul la intrebarea din textul postarii

5.3. La prezentul concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor, ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestui concurs, precum si rudele de gradul I (copii si parinti), afinii, sotul/ sotia celor mentionati mai sus.

5.4. In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

5.5. Participantul va lua parte la prezentul concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. In cadrul acestui concurs, vom avea 1 câștigător. Se vor oferi prin tragere la sorti urmatoarele premii:

6 x Spray Den Braven Multi-Color in valoare de:

SPR METALIC NEGRU 400ML

13,48

SPR METALIC INOX 400ML

13,48

SPR LAC TRANSP LUCIOS 400ML

13,76

SPR LAC TRANSP SATIN MAT 400ML

13,76

SPR FLUOR. VERDE 400ML

19,75

SPR FLUOR.ROSU ORANGE 400ML

19,47

Valoarea totala a campaniei este de 151,32 LEI, TVA inclus.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

b) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, asa cum este mentionata in Sectiunea 3;

c) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.facebook.com (in cazul in care are deja cont de utilizator)

d) Participantul trebuie sa adauge un comentariu in cadrul postarii de concurs, unde se va supune cerintelor din textul postarii si va comenta cu raspuns la intrebarea din textul postarii.

7.2. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situatiile in care participantii inscriu pe Facebook date de contact incorecte si din aceste cauze Organizatorul nu ii va putea contacta pentru a le transmite diverse informatii cu privire la Concurs.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

8.1. Modalitatea de stabilire a castigatorilor

8.1.1. Dupa incheierea perioadei de concurs are loc extragerea castigatorilor. Se va extrage 1 castigator si 2 rezerve dintre toti cei care au lasat un comentariu cu ajutorul site-ului https://iconosquare.com. Tragerea la sorti va avea loc în data de 07.06.2022.

8.1.2. Castigatorii vor fi contactati printr-un comentariu public comentariul lasat la postarea care anunta concursul. Li se vor solicita sa trimita in 24 de ore, prin mesaj privat trimis de pe contul Facebook care a postat comentariul castigator, datele de contact complete si corecte: nume, adresa, numar de telefon.

8.2. Validarea castigatorilor

8.2.1. Ulterior desemnarii castigatorilor concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilor in concurs, precum si modul de desfasurare a acestuia.

8.2.2. Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al concursului, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

a) Participantul are dreptul de a se inscrie in concurs, potrivit prevederilor Art. 7.1. de mai sus;

b) Inscrierea in concurs sa se realizeze conform Art. 7.1 si 7.2. de mai sus;

c) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 si 7.2. de mai sus.

Potentialii castigatori vor fi afisati in postarea de concurs de pe paginile de Facebook MatHaus by Arabesque pe 08.06.2022 si contactati printr-un reply la comentariul castigator. Potentialii castigatori trebuie sa trimita, in termen de 24 de ore de la data anuntarii lor, datele de contact, printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului.

In cazul in care vor exista castigatori care nu vor trimite datele prin mesaj privat sau nu vor raspunde mesajelor Organizatorului, acestia vor fi invalidati, caz in care se vor apela rezervele. Rezervele sunt urmatorii participanti luati in considerare in ordinea tragerii la sorti.

8.2.3. Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, va fi contactata urmatoarea rezerva, pana cand un castigator va putea fi validat.

8.3. Intrarea in posesia premiilor

8.3.1. Premiile vor fi puse la dispozitia castigatorilor in intervalul 09.06.2022 – 09.07.2022.

8.3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat castigatorul de drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul.

8.3.3. Orice eroare si/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/ incomplete sau a setarilor de securitate si confidentialitate ale contului sau de Facebook.

8.3.4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

SECTIUNEA 9. CONTESTATII

9.1. Contestatiile se pot face in termen de 24 ore de la momentul afisarii numelor castigatorilor. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa bogdan.pavaloi@arabesque.ro si va cuprinde, in mod obligatoriu: a) numele si prenumele complet, domiciliul; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

9.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Inscrierile realizate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare.

10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in concurs in perioada de desfasurare a concursului.

10.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi va pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

10.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru degradarea sau ulteriorarele defectiuni aparute din vina utilizatorului dupa primire.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

11.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare - primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

11.3. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

12.1. Participantii isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale catre Organizator. Transmiterea datelor personale constituie si acord pentru prelucrarea datelor personale in scopurile prevazute in prezentul regulament.

12.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

12.2. Prin inscrierea in concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si orasul de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obtinute in urma acordului dat de catre participanti, vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

12.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, urmatoarele drepturi: dreptul de acces; dreptul de rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal; dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor datelor cu caracter personal;dreptul de portabilitate a datelor; dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc; dreptul de a se adresa justitiei si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).

12.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) si c) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor”) precum si a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protectia datelor. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre dpo@arabesque.ro. Doar castigatorilor si persoanelor care primesc mentiuni li se vor solicita adresele de corespondenta pentru expedierea premiilor.

12.6. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor si realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti.

SECTIUNEA 13. LITIGII SI FRAUDE

13.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina participarile care se dovedesc a fi frauduloase si nu respecta regulile campaniei promotionale sau regulile Facebook sau Instagram.

13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

13.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

14.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe pagina https://www.facebook.com/MathausRomania/ in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.